17 aug 2021

Information fra Region Midtjylland ang. omvisitering.

Patientkontoret i Region Midtjylland er fra og med 10.august udtaget til den igangværende sygeplejerskestrejke og vil derfor i markant mindre omfang kunne omvisitere til privathospital.

Region Midtjylland har besluttet at alle patienter henvist til udredning har mulighed for selv at henvende sig til privathospital med henblik på udredning.

Dette gælder både nyhenviste patienter til udredning og tidligere henviste patienter til udredning, såfremt patientens offentligt tilbudte tid ligger senere end 30 dage fra henvisningstidspunktet.

Se hvordan i dit indkaldelsesbrev.

1. Besøg hjemmesiden www.mitsygehusvalg.dk

2. Ring til ønskede privathospital med henblik på undersøgelse.

3. HUSK at medbringe brev fra sygehuset, hvis du bliver undersøgt  på privathospital.

Kan du ikke finde den ønskede undersøgelse, som du er henvist til , eller et privat hospital som tilbyder det, skal du kontakte Patientkontoret.

Patienter kan forsat henvende sig skrifteligt til Patientkontoret, der er aktuelt 4-5 ugers ventetid på skriftelige henvendelser.

Praktiserende læger og speciallæger er ikke ansvarlige for omvisiteringen.