15 jun. 2021

Covid-19

Vi følger alle sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Klinikkens øvrige retningslinjer er som følger:

- Vi henstiller til at man maksimalt kun har EN ledsager med i klinikken og dette kun hvis nødvendigt.

- Er man forkølet eller føler sig sløj, bedes man ikke møde i klinikken samt melde afbud evt. på klinikkens telefonsvarer.

- Derudover opfordres til at håndhæve god håndhygiejne samt bruge opstillet spritdispenser ved sundhedshusets samt klinikkens indgang.

- Der forefindes ikke legetøj, magasiner eller bøger i venteværelset. Skønnes dette nødvendigt må man selv medbringe disse.

 

 

Hvis du er særligt udsat eller utryg i forhold til Covid-19 og derfor ikke ønsker at møde til konsultationen, kontakt da venligst klinikken eller læg en besked på telefonsvaren.

 

Vigtigt!

Hvis du har behov for øjenlægehjælp pga. akut øjensygdom eller øjenbetændelse, og har symptomer på coronavirus, kan vi ikke modtage dig i klinikken. Kontakt klinikken eller egen læge/vagtlæge telefonisk.